LULU Production Olga Cerkaska Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Zakup usług prorozwojowych prowadzących do wdrożenia na rynek Innowacyjnego produktu firmy LULU Production”

Celem projektu jest zakup usług doradczych, które umożliwią wdrożenie innowacyjnego rozwiązania, które poszerzy ofertę firmy, umożliwi zdobycie nowych klientów i wdrożenia do oferty innowacyjności produktowej w skali regionu.

Całkowita wartość projektu: 160 023,00 PLN
Wartość dofinansowania: 100 177,00 PLN